תפריטים

תפריט סלטים
תפריט סלטים
תפריט סלטים

תפריט פרימיום

תפריט עיקריות

תפריט חלבי

תפריט סלטים
תפריט סלטים
תפריט סלטים

תפריט מנות ראשונות

תפריט סלטים
תפריט סלטים
תפריט סלטים

תפריט סלטים

תפריט סלטים
תפריט סלטים
תפריט סלטים

תפריט תוספות

 מפעלות ירושלים 26 |  טל: 02-9979900 |office@agasi1.co.il

© 2018 by studio up www.studio-up.co.il